Jedną ze spółek, która znalazła się dotychczas już w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” był Capital Partners. Przyznam, że kiedy oglądałem dziś późnym wieczorem wykres siły względnej Capital Partners trudno było mi wyjść z podziwu. Jak zapewne wielu czytelników tej strony już wie jestem prawdziwym ,,fanem” formacji podwójnego dna. Co więcej wyznaję zasadę, że ,,im większa, […]

Doświadczenie pokazuje, że zakończenie fal wzrostowych w przypadku kursu dolara amerykańskiego (w złotych) zbiegało się często z rozpoczęciem fali wzrostów w przypadku kursów akcji najbardziej płynnych spółek z indeksu WIG 20. Mówiąc ogólnie, kiedy kurs dolara amerykańskiego (w złotych) długo rośnie, czyli mówiąc inaczej, kiedy spada popyt na aktywa denominowane w złotych, kapitał zagraniczny raczej […]

Kurs akcji spółki Enea po wybiciu z dużego typowego, klasycznego podwójnego dna rozpoczął korektę spadkową. Silny poziom wyprzedania w przypadku oscylatora stochastycznego na wykresie stworzonym w oparciu o dane dzienne zdaje się sugerować, że korekta ta prawdopodobnie dobiega końca. ENEA – perspektywa długoterminowa  ENEA – perspektywa krótkoterminowa  O akcjach spółki Enea poprzednio pisałem 5 grudnia 2014 […]

Na wykresie kursu euro (w złotych) doszło do wybicia z formacji podwójnego szczytu. Jeżeli formacja ta miałaby się wypełnić oznaczało by to spadek kursu euro (w złotych) do poziomu 4,1165. To przewidywane osłabienie kursu euro (w złotych) powinno być spowodowane jakimiś czynnikami fundamentalnymi. Czyżby to osłabienia kursu EUR/PLN (czyli umocnienie złotego) miało być spowodowane także […]

Podstawową rubryką analityczną na tej stronie jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”, w której prezentowane są wykresy tych przykładowych akcji spółek, które już wybiły się z formacji podwójnego dna. Od drugiego numeru ,,Raportu Tygodniowego” postanowiłem jednak wprowadzić także kategorię ,,poczekalnia”. Podobnie jak pasażerowie czekają w poczekalni na swój pociąg tak i spółki ,,oczekują” tego, aby zostać […]

Lubię przeglądać wykresy różnych sił względnych. Na podstawie analizy na przykład wykresów przedstawiających siłę względną kursów akcji spółek wprowadzonych niegdyś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w stosunku do indeksu WIG 20 można starać się podjąć ryzyko prognozowania zachowania się kursu akcji danej spółki w stosunku do indeksu WIG 20. Przyznam, że z tego punktu widzenia […]

Podczas dzisiejszej sesji obserwujemy stosunkowo mocne zachowanie akcji spółek informatycznych. Kilka dni temu opublikowałem wykres indeksu WIG-Informatyka. Podtrzymuję średnioterminowe wnioski płynące z jego analizy. http://analizy-rynkowe.pl/wig-informatyka-wybicie-duzej-formacji-podwojnego-dna/ Warto przy okazji zwrócić uwagę na wykres cenowy ,,Informatyka”. Różnica pomiędzy tymi indeksami polega na tym, że udziały poszczególnych spółek informatycznych w indeksie WIG-Informatyka są bardzo różne (ogólnie mówiąc im […]

W jednym z poprzednich numerów ,,Raportu Tygodniowego” wskazywałam na realną możliwość przepływu kapitału z segmentu akcji spółek inflacyjnych w kierunku akcji spółek deflacyjnych, przy czym do owej przewidywanej tendencji odnosiłem się w horyzoncie powiedzmy kilkumiesięcznym. http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-01-12-2014/ (str.6-7) Z kolei patrząc na problem zdecydowanie bardziej długookresowo proponuje spojrzeć na wykres siły względnej indeksu amerykańskiego S&P 500 […]

Mówiąc o sezonowości na rynku akcji wskazuje się na takie zjawiska jak na przykład: stosunkowo korzystne zachowanie kursów akcji w styczniu, które nazywamy efektem stycznia, czy też na przykład stosunkowo niekorzystne zachowanie kursów akcji w okresie pomiędzy końcem kwietnia a końcem października danego roku. Tymczasem na problem sezonowości można spojrzeć z nieco jeszcze innego punktu […]