Obserwując wykres kursu euro (w złotych) można dostrzec na nim wybicie z tworzonej przez nieco ponad 20 dni formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczało by to wzrost kursu euro (w złotych) do 4,2059 zł.   Co ważne warto podkreślić, że każda formacja podwójnego dna ma niejako dwa zadania: minimalne (doprowadzić do […]

W okresie od początku sierpnia do końca października tego samego roku pojawiała się przynajmniej fala spadkowa która prowadziła do spadku indeksu WIG 20 od następującego najpierw maksimum do pojawiającego się później minimum o 5,0 %. Taka stosunkowo nieznaczna skala spadków (o 5,0 %) miała miejsce w 2004 roku oraz w 2012 roku. W artykule z […]

Jednym z najciekawszych wydarzeń na rynkach finansowych mających miejsce w dniu 6 października 2014 roku była reakcja indeksu giełdy brazylijskiej oraz kursu brazylijskiej waluty na wynik pierwszej tury tamtejszych wyborów prezydenckich. Po pierwsze kurs dolara amerykańskiego (w brazylijskich realach) spadł o 2,3 % (inaczej mówiąc kurs brazylijskiej waluty silnie się wzmocnił). Po drugie: indeks brazylijskiego […]

W ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 września w rubryce ,,Raport Tygodniowy” umieszczona została spółka Boryszew. Warto przypomnieć, że kryterium umieszczania spółek w tej rubryce jest pojawienie się wybicia z formacji podwójnego dna. W jaki sposób wyliczamy minimalny poziom docelowy wzrostu z tej formacji ? Najpierw dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka (w przypadku Boryszewa […]