06-04-2021

Dlaczego jestem optymistą i liczę na sporą zwyżkę indeksu WIG20 w tym roku ???

Odpowiedź tkwi w tym, że na wykresie indeksu WIG 20 pojawiły się pod koniec 2020 roku 2 średnioterminowe sygnały pro-wzrostowe.

Po pierwsze: na wykresie indeksu WIG20 2 grudnia 2020 roku doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna. Poziom indeksu WIG20 wynosił wówczas 1 897,97 pkt.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

WIG20

WIG20-06-04-2021

Niezależnie od rodzaju formacji podwójnego dna sposób obliczania minimalnego docelowego poziomu ceny danego instrumentu finansowego jest właściwie taki sam.

Sposób postępowania jest bowiem (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka*

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

Gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić indeks WIG20 powinien zwyżkować do 2287,31 pkt., czyli o 17,0 %.

Po drugie: na wykresie indeksu WIG20 także 2 grudnia 2020 roku pojawił się sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych.

WIG20

WIG20-RAKIETA

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła dotychczas 76,1 %.

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

Wynik jest tak ogromny, dlatego, że w jednym przypadku (kursu akcji spółki Mercator) odnotowana została ekstremalnie wysoka stopa zwrotu na poziomie 6 412,4 % w skali 12 miesięcy.

Gdyby ją wyeliminować (choć właściwie dlaczego ?) średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła by 26,6 %, czyli też była wy wysoka.

Z kolei średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 40,3 %

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety-bis/

Sławomir Kłusek, 6 kwietnia 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

17+